REGULAMIN KONKURSU „ZDROWOTNE MIKSTURY”

autor: admin_ryneksmaku
 1. Organizatorem konkursu „Zdrowotne mikstury” jest Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki 130 zwany dalej Rynek Smaku.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod postem konkursowym opublikować komentarz opisujący domowe, naturalne preparaty zwiększające odporność i pomocne w walce z chorobami sezonowymi.
 4. Zwycięzcy są wybierani przez komisję konkursową na podstawie oryginalności swoich odpowiedzi. Im ciekawsza, a przy tym względnie realistyczna naturalna metoda leczenia – tym większa szansa na wygraną.
 5. Wygraną w konkursie jest 5 zestawów gadżetów Rynku Smaku – ekologiczna torba z juty + kubek bambusowy. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jeden zestaw.
 6. Czas trwania konkursu: od 12.01.2021 r. do 19.01.2021 r.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni roboczych od zakończenia konkursu. Do laureatów zostanie wysłana wiadomość prywatna, a informacja o zakończeniu konkursu zostanie umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym.
 8. Nagrody można odebrać w Biurze Rynku Smaku (Katowice, Obroki 130) w każdy weekend w godzinach otwarcia Rynku Smaku.
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.
 10. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko.
 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.
 13. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanej odpowiedzi w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.