Regulamin konkursu „Wygraj gadżety”

autor: admin_ryneksmaku
 1. Organizatorem konkursu „Wygraj gadżety” jest Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki 130 zwany dalej Rynek Smaku.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod postem konkursowym opublikować komentarz zawierający slogan związany z Rynkiem Smaku lub zdrową żywnością.
 4. Zwycięzcy są wybierani przez komisję konkursową na podstawie następujących kryteriów:
  – maksymalnie 6 słów,
  – związek tematyczny z Rynkiem Smaku lub zdrową żywnością,
  – rymowana forma,
  – pozytywny wydźwięk i pomysłowość.
 5. Wygraną w konkursie jest 5 zestawów gadżetów Rynku Smaku – ekologiczna torba z juty + kubek bambusowy. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jeden zestaw.
 6. Czas trwania konkursu: od 22.10.2020 r. do 29.10.2020 r.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni roboczych od zakończenia konkursu. Do laureatów zostanie wysłana wiadomość prywatna, a informacja o zakończeniu konkursu zostanie umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym.
 8. Nagrody można odebrać w Biurze Rynku Smaku (Katowice, Obroki 130) w każdy weekend w godzinach otwarcia Rynku Smaku.
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.
 10. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko.
 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.
 13. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego sloganu w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.